Valitse laite
Valitse laite ja etsi
vastaavia tuotteita
×
Omat laitteet

Ei tallennettuja laitteita

Haetut laitteet tallennetaan automaattisesti - se helpottaa tulevia hakuja ja saat yksilöllisiä tarjouksia .

Siirry kohtaan Omat laitteet
Valittu laite:

Valittu laite:

”Uutiskirjeen alennuskoodi” -kampanjan ehdot ja edellytykset 

osoitteessa www.batteryempire.fi

1 § MÄÄRITELMÄT

Näissä säännöissä käytetyt ilmaisut tarkoittavat:  

 1. Järjestäjä – CSG Spółka Akcyjna, jonka kotipaikka on ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakova ja joka on merkitty Krakova-Śródmieścien Krakovassa, kansallisen tuomioistuinrekisterin XI talousosastossa, ylläpitämään kansallisen tuomioistuinrekisterin yrittäjärekisteriin KRS-numerolla: 0000714229, Y-tunnus: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, osakepääoma: 350 000,00 PLN, täysin maksettu. Osoite kirjeenvaihtoa varten: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakova, sähköpostiosoite: [email protected]

 2. Kauppa – verkkokauppa osoitteessa www.batteryempire.fi.;

 3. Tuotteet – elektroniikkalaitteet ja kulutuselektroniikka, erityisesti Green Cell -brändiin kuuluvat, joita pidetään myynnissä kaupassa;

 4. Kampanja – järjestäjän kaupassa järjestämä kampanja, jossa kampanjaan osallistujalle myönnetään alennuskoodi, jonka arvo on 10 % kaupan tämänhetkisessä valikoimassa olevien tuotteiden normaalista bruttomyyntihinnasta kampanja-aikana;  

 5. Kampanja-aika – ajanjakso, jonka aikana kampanjaan osallistuva henkilö voi osallistua kampanjaan;

 6. Asiakas – luonnollinen henkilö, joka on kuluttaja ja osallistuu kampanjaan; kun asiakas täyttää kampanjan ehdot, hänestä tulee kampanjaan osallistuva henkilö;

 7. Ehdot ja edellytykset – käsillä olevat ehdot ja edellytykset, joissa määritellään kampanjan toteuttamista koskevat säännöt, erityisesti säännöt, joiden mukaan asiakas voi saada alennuksen.

 

2 § KAMPANJAN EHDOT JA EDELLYTYKSET

 1. Kampanja on voimassa toistaiseksi. 

 2. Kampanjaan osallistuva henkilö voi käyttää alennuksen näissä ehdoissa ja edellytyksissä esitetyin ehdoin ja edellytyksin 1 vuoden kuluessa sen vastaanottamisesta.

 3. Kampanja on suunnattu henkilöille, jotka ovat rekisteröityneet järjestäjän tarjoamaan uutiskirjepalveluun ja antaneet sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten ja ovat näin suostuneet saamaan kaupallista tietoa uusista tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja erityistapahtumista antamaansa sähköpostiosoitteeseen. 

 4. Kun asiakas klikkaa järjestäjältä saamaansa uutiskirjeen tilausvahvistuslinkkiä, järjestäjä lähettää asiakkaalle automaattisesti sähköpostiviestin, jossa on alennuskoodi.

 5. Osallistuminen kampanjaan on vapaaehtoista ja maksutonta.

 6. Kampanja koskee vain kaupassa kampanja-aikana tehtyjä ostoksia.

 7. Kampanja ei sisällä:

  1. Alennettuja tuotteita (eli tuotteita, joiden hintaa järjestäjä on laskenut),

  2. Tuotteita, joiden hinta on jo katettu kupongeilla, etuseteleillä, kampanjoilla, alennuksilla, hyvityksillä tai muilla erityisillä hinta- tai tuotetarjouksilla,

  3. Kampanjan ulkopuolelle jääviä tuotteita, joista on saatavilla luettelo linkistä löytyvän käyttöehtojen liitteessä 1:  https://batteryempire.fi/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion  Osallistuakseen kampanjaan asiakkaan on toimittava  seuraavasti:

 1. suostuttava vastaanottamaan kaupallista tietoa, mukaan lukien uutiskirje sähköpostitse,

 2. luettava ja hyväksyttäv’ nämä käyttöehdot,

 3. ostettava kampanjaan kuuluvia tuotteita kampanja-aikana, 

 4. syötettävä ennen tilauksen tekemistä alennuskoodi, jonka kampanjaan osallistuva henkilö on saanut järjestäjältä, ostoskorin osioon ja painettava ”Käytä”-painiketta. 

 1. Alennuksen myöntäminen tarkoittaa sitä, että kampanjaan osallistuvan henkilön kaupasta ostaman tuotteen tai tuotteiden tavanomaista hintaa alennetaan alennuskoodin määrällä eli 10 %:lla tuotteen tai tuotteiden täydestä, tavanomaisesta hinnasta. Alennuskoodi ei vähennä mahdollisia toimituskuluja, joista kampanjaan osallistuja vastaa kokonaisuudessaan.

 2. Kampanjajakson aikana kampanjaan osallistuva henkilö voi käyttää alennuskoodia vain kerran. 

 3. Järjestäjän kampanjan yhteydessä myöntämää alennuskoodia ei voi lunastaa rahaksi tai vaihtaa mihinkään muuhun maksuvälineeseen, eikä sitä voi siirtää.

 

3 § TUOTTEIDEN PALAUTUS JA VAIHTAMINEN

 1. Asiakkaan kampanjan yhteydessä ostamat tuotteet voidaan palauttaa tai vaihtaa kaupan ehtojen mukaisesti. 

 2. Jos kampanjaan osallistuva henkilö palauttaa kampanjan yhteydessä ostamansa tuotteen, järjestäjä palauttaa tuotteesta tosiasiallisesti maksetun hinnan (eli hinnan, josta on vähennetty alennuksen arvo). 

 3. Näiden käyttöehtojen määräykset eivät vaikuta takuuseen tai takuuseen liittyvään valitusoikeuteen tai muuhun yleisesti sovellettavaan lakiin eivätkä rajoita sitä.

 

4 § VALITUKSET 

 1. Kampanjaan osallistuva henkilö voi tehdä kaikki mahdolliset valitukset, jotka liittyvät kampanjan toteuttamiseen, 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on ostanut tuotteet tai yrittänyt ostaa tuotteen.  

 2. Valitus on osoitettava järjestäjälle kirjallisesti, mieluiten kirjattuna kirjeenä, järjestäjän osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu ehtojen 1 §:ssä, ja siihen on liitettävä merkintä ”Alennuskoodi – uutiskirje”.

 3. Valituksessa on mainittava asiakkaan nimi, postiosoite ja kuvaus valitukseen johtaneista olosuhteista.   

 4. Järjestäjän on käsiteltävä valitus 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Asiakkaalle ilmoitetaan valituksen ratkaisusta kirjatulla kirjeellä, joka lähetetään asiakkaan valituksessa ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.  

 

5 § 

 1. Henkilötietojesi hallinnoija on CSG S.A. (yhtiö), jonka kotipaikka on (30-509) Krakova, ul. Kalwaryjska 33.

 2. Hallinnoijaan voi ottaa yhteyttä kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

 3. Osallistumalla kampanjaan asiakas antaa suostumuksensa siihen, että järjestäjä käsittelee hänen antamiaan henkilötietoja kampanjaan osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta tietojen antamatta jättäminen estää osallistumisen kampanjaan.

 4. Henkilötietojasi käsitellään:

  1. kampanjaan osallistumisen mahdollistamiseksi siihen asti, kunnes kampanjaan osallistumiseen liittyviä asiakkaan vaatimuksia koskeva vanhentumisaika päättyy, ja jos asiakas on antanut vapaaehtoisen lisäsuostumuksen, myös markkinointitarkoituksiin, kunnes suostumus peruutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (asetus 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella,

  2. yleisesti sovellettavien lakien mukaisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi käsittelyn oikeusperusta on asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohta,

  3. analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin käsittelyn oikeusperusteena on yhtiön oikeutettu etu (asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Yhtiön oikeutettu etu on analysoida liiketoimintansa tuloksellisuutta,

  4. yhtiön oikeutetun edun toteuttamiseksi, joka koskee mahdollisten vaateiden laatimista tai esittämistä tai vaateiden puolustamista, käsittelyn oikeusperusta on asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. 

 5. Henkilötietosi siirretään:

  1. tietotekniikkajärjestelmien ja -palvelujen tarjoajille,

  2. yksiköille, jotka tarjoavat yhtiölle palveluita, jotka ovat välttämättömiä kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, kuten valitusten käsittely, kirjanpitopalvelut, laskutus ja sopimuslaskut, palvelun laadun testaus, velkojen perintä, oikeudelliset, analyyttiset ja markkinointiin liittyvät palvelut,

  3. postioperaattoreille ja kuriireille,

  4. pankeille ja sähköisten maksupalvelujen tarjoajille maksujen käsittelyä varten;

  5. elimille, joilla on oikeus saada tietojasi oikeudellisten säännösten perusteella.

 6. Henkilötietojasi käsitellään kampanjan ajan. Henkilötietojen käsittelyaikaa voidaan kussakin tapauksessa pidentää saatavien vanhentumisajalla, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta yhtiö voi esittää tai puolustautua mahdollisia saatavia vastaan. Tämän ajanjakson jälkeen tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja niin kauan kuin laki, mukaan lukien kirjanpitosäännökset, edellyttää. Siltä osin kuin tietoja käsitellään markkinointisisällön ohjaamiseksi sinulle, niitä käsitellään, kunnes vastustat tällaista käsittelyä. 

 7. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Todistustarkoituksia varten yhtiö pyytää suostumusten peruuttamista kirjallisesti tai sähköisesti.

 8. Sinulla on oikeus tutustua tietojesi sisältöön ja pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.

 9. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle eli henkilötietojen suojaamisesta vastaavan viraston pääjohtajalle (ul. Stawki 2, Varsova), kun katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan asetuksen 2016/679 säännöksiä.

 10. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointisisällön ohjaamiseksi sinulle. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 3 c ja 3 d kohdassa mainittuihin tarkoituksiin erityistilanteeseesi liittyvistä syistä. Todistamista varten yhtiö pyytää, että vastalauseet tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. 

 

6 § LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 1. Kampanjan toteuttamisen perustana ovat näiden ehtojen määräykset ja sovellettavat säädökset. 

 2. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kampanjan ehtoja ja edellytyksiä, jos siihen on tärkeä syy, kuten:

  1. Kampanjan ehtoja, edellytyksiä ja järjestämistä säätelevän lainsäädännön muutos, joka vaikuttaa järjestäjän ja kampanjaan osallistuvien keskinäisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, 

  2. Muutos tavassa, jolla kampanja toteutetaan teknisistä syistä tai järjestäjän uutiskirjepalvelun uusien toimintojen käyttöönotosta, muuttamisen tai olemassa olevien toimintojen poistamisen takia. 

 3. Jos kampanjan ehtoja muutetaan, järjestäjä ilmoittaa asiakkaille muutoksesta julkaisemalla kampanjan ehtojen konsolidoidun tekstin kaupassa. 

 4. Muutetut asetukset tulevat voimaan neljäntoista päivän kuluttua siitä, kun asetusten konsolidoitu teksti on asetettu saataville. Ehtojen muuttamishetkellä voimassa olevia ehtoja sovelletaan alennuksiin, jotka ovat voimassa ehtojen muuttamishetkellä.

 5. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa kampanjaan osallistuva henkilö tai asiakas käyttää kuluttajana oikeuttaan nostaa kanne tai vedota sen maan lakiin, jossa asiakas asuu, näihin ehtoihin sovelletaan Puolan lakia, ja kampanjaan osallistuva henkilö tai asiakas suostuu alistumaan Puolan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan riitojen ratkaisemiseksi.

 6. Asiakkaalla tai kampanjaan osallistuvalla henkilöllä on oikeus saattaa riita EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin käsiteltäväksi osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Säännöt ja määräykset löytyvät kaupasta linkin https://batteryempire.fi/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion  alta. ja järjestäjän päätoimipaikassa.

 8. Säännöt ja määräykset tulevat voimaan 15.08.2022.

  

Liite 1

Kampanjan ulkopuolelle jäävät tuotteet:

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12

 

 


Et ehkä voi käyttää evästeitä evästeiden muodossa, joita voidaan käyttää automaattisina tiedoksi ja jotka voidaan sisällyttää hakulomakkeeseen.
OK